EkaMedica Sp. z o.o., Sp.k. z siedzibą w Kozach przy ulicy Bielska 78a wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000599856 NIP: 937-267-81-63 dla której Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy prowadzi akta rejestrowe.