CSR

NASZ CSR

Nasza firma priorytetowo pielęgnuje i rozwija działania CSR-owe.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) to dobrowolna koncepcja zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa pracują w sposób uwzględniający interesy społeczne, aspekty ochrony środowiska oraz interesy pracownicze.

W praktyce, CSR to działania, które wspierają lokalne społeczności oraz tworzą przyjazne miejsca pracy. Przedsiębiorstwa hołdujące koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu stwarzają komfortowe warunki do wykonywania obowiązków.

Przedsiębiorstwa wdrażające działania CSR wspierają inicjatywy charytatywne -aktywnie uczestniczą w życiu lokalnych stowarzyszeń, szkół, fundacji oraz organizacji pożytku publicznego. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu zakłada również tworzenie wolontariatu pracowniczego oraz aktywne angażowanie się w akcje sprzyjające ochronie środowiska.

Wspieramy placówki medyczne

Rok 2020 okazał się wyjątkowo trudny, zwłaszcza dla służby zdrowia. Firma EkaMedica nie mogła przejść obojętnie wobec tych wydarzeń. Wykorzystując swoje zasoby i możliwości, przekazała na pomoc dla szpitali jednoimiennych prawie 500 tysięcy sztuk żeli antybakteryjnych do rąk. Wsparcie produktowe pomogło zachować rygor sanitarny, szczególnie wymagany w placówkach szpitalnych. Darowizny zostały sukcesywnie przekazywane zarówno podczas pierwszej, wiosennej fali pandemii jak i w kolejnych.

Promujemy profilaktykę zdrowotną

Firma EkaMedica od początku swojej działalności kładzie mocny nacisk na promocję profilaktyki zdrowotnej. Wspieramy i współpracujemy z fundacjami takimi jak "Oko w oko z Rakiem", "Dzieciom. Zdążyć z pomocą" czy z fundacją Jakuba Błaszczykowskiego "Ludzki Gest".

Rozwijamy sport

Promocja zdrowego i aktywnego trybu życia ta ważna część naszych działań. Od lat wspieramy wydarzenia sportowe realizowane lokalnie oraz na skalę ogólnopolską. Są to nie tylko imprezy biegowe czy triathlonowe, ale również współpraca z lokalnymi drużynami i klubami sportowymi. Jako partner strategiczny wspieramy również nowy kompleks sportowy Royal Tennis Club.

Angażujemy się lokalnie

Jesteśmy partnerami wielu wydarzeń o charakterze sportowym, edukacyjnym i charytatywnym, angażując się w inicjatywy społeczne, organizowane przez lokalne szkoły, organizacje i kluby.

Wyrażamy swoją solidarność

Wyrażamy solidarność z narodem Ukraińskim, starając pomóc tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Pomoc, szczególnie w trudnych sytuacjach, jest dla nas niezwykle ważna, dlatego pełni nadziei o przyszłość w bezpieczeństwie i pokoju, cieszymy się, że możemy mieć w tym swój udział.