EkaMedica członkiem Business Centre Clubu

EkaMedica od sierpnia 2018 roku została członkiem bielskiej loży Business Centre Clubu.

To prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w naszym kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Na terenie całej Polski działają 23 loże regionalne. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Koordynatorem wszystkich działań BCC jest prezes Marek Goliszewski. Ponadto z członkami klubu biznesu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów.

Zarząd EkaMedica reprezentujący Spółkę jest niezwykle dumny z członkostwa w tak elitarnym klubie. Dostarczy ono wielu okazji do szeroko rozumianej promocji w otoczeniu i pozyskiwania wartościowych kontaktów biznesowych oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Zarząd spółki wierzy również, że swoja aktywnością i długoletnim doświadczeniem przyczyni się do szeroko rozumianego rozwoju i wzmocnienia struktur BCC.