EkaMedica laureatem Nominacji Lidera Polskiego Biznesu

Po raz 25. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXVIII edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Podczas części oficjalnej Gali wręczono Nominacje i Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, a laureaci z poprzednich lat, którzy utrzymali pozycję na rynku, otrzymali Diamenty do swoich Statuetek. Dokonując weryfikacji, Jury brało pod uwagę nie tylko wskaźniki ekonomiczne – uwzględniając przy tym konkurencyjność branży i osiągane na jej tle wyniki – ale również jakość i nowoczesność produktów, poziom – szczególnie proeksportowych i tworzących nowe miejsca pracy inwestycji oraz zaangażowanie w działalność charytatywną i dbałość o środowisko naturalne, a także zaangażowanie w działalność klubową.

Niezwykle miło nam poinformować iż w tym roku EkaMedica znalazła się w gronie laureatów Nominacji Lidera Polskiego Biznesu. EkaMedica została nominowana za konsekwentne umacnianie pozycji na rynku, systematyczne wzbogacanie oferty produktowej i wyjątkową wrażliwość na potrzeby środowiska lokalnego. Nominacja ta jest dla naszej firmy ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej pracy.