EkaMedica z tytułem Debiut Fair Play 2019

Firma EkaMedica dołączyła do grona przedsiębiorstw, które pozytywnie przeszły weryfikację w zakresie stosowania zasad etyki biznesu i otrzymała Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play 2019” oraz tytuł Debiut Fair Play!

Gala finałowa programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” odbyła się 22 listopada w warszawskim Centrum EXPO XXI. Wśród gości pojawili się nie tylko laureaci, partnerzy i organizatorzy wydarzenia, ale również przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Nagrodę w imieniu firmy EkaMedica Sp. z o.o. Sp. k odebrał Prezes Zarządu – Jarosław Rozmus.

Program Przedsiębiorstwo Fair Play

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, realizowanym przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”. Od ponad 20 lat oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób oraz styl prowadzenia przedsiębiorstwa.

Program ma celu promowanie etyki w działalności gospodarczej, promowanie firm działających zgodnie z prawem i zasadami etyki oraz szerzenie idei wprowadzania zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale również w kształtowaniu pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

Certyfikat Jakości Biznesu

Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” przyznawany jest firmom, które pozytywnie przeszły proces weryfikacji przeprowadzony przez niezależnych ekspertów. Jest to potwierdzenie wiarygodności i rzetelności firmy oraz dowód na to, że firma respektuje obowiązujące prawo, terminowo wywiązuje się z zobowiązań finansowych, postępuje uczciwie wobec swoich kontrahentów, a także podejmuje działania na rzecz środowiska i lokalnej społeczności.

Tytuł Debiut Fair Play 2019

Tytuł Debiut Fair Play przyznawany jest firmom, które po raz pierwszy uczestniczą w programie oraz wyróżniają się szczególnymi działaniami na tle laureatów debiutujących w danej edycji programu.

Jesteśmy dumni, że w tym roku to właśnie firma EkaMedica została doceniona w tej kategorii i otrzymała nagrodę Debiut Fair Play 2019.